Compania SC Apavital SA Iaşi beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată pentru implementarea proiectului CCI2009RO161PR014 "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi". Proiectul, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu prin Axa prioritară 1: "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată", este derulat pe o perioadă de 70 de luni, având o valoare totală, fără TVA de 434.520.742 lei, din care 389.890.690 lei reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii de apă potabilă şi apă uzată în Judeţul Iaşi, pentru a asigura conformitatea cu obligaţiile negociate de România în Tratatul de  Aderare şi  Obiectivele Programului Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară I.

În acelaşi timp, ca urmare a implementării proiectului, se urmăresc următoarele obiective specifice:

Proiectul reprezintă primul pas în cadrul reabilitării generale a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Iaşi, lucrările prevăzute a se realiza fiind localizate în următoarele 4 aglomerări:

  1. Aglomerarea Iaşi;
  2. Aglomerarea Târgu Frumos;
  3. Aglomerarea Podu Iloaiei;
  4. Aglomerarea Hârlău.