CL9 – Modernizarea Staţiei de Tratare Ape Uzate în aglomerarea Iaşi

Autoritate contractantă: SC APAVITAL S.A
Antreprenor: E.M.I.T ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.p.A Italia
Asistenţă Tehnică şi Supervizare: Eptisa România SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria
Valoarea contractului: 44.548.786,31 lei 
Data începerii lucrărilor: 1 martie 2012
Data finalizării lucrărilor: 20 iunie 2015
Scurtă descriere a contractului: modernizarea şi extinderea Staţiei de Epurare din aglomerarea Iaşi prin realizarea de structuri noi şi repararea / consolidarea celor existente, achiziţionarea de echipamente şi utilaje specifice, inclusiv instalarea şi punerea în funcţiune a acestora în vederea epurării primare, secundare şi terţiare a apelor uzate
Beneficii după finalizare: epurarea apelor uzate se va face la standarde europene, îndeplinindu-se astfel cerinţele din Directiva CE şi cele ale legislaţiei româneşti privind protecţia mediului acvatic.


Placă permanentă

Galerie Foto CL9