CL5 – Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Holboca

Autoritate contractantă: SC APAVITAL S.A
Antreprenor: SC HIDROCONSTRUCTIA SA
Asistenţă Tehnică şi Supervizare: Eptisa România SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria
Valoarea contractului: 19.218.429,28 lei
Data începerii lucrărilor: 5 August 2011
Data finalizării lucrărilor: 2 August 2013 (Contract finalizat la termen şi în bugetul iniţial)
Scurtă descriere a contractului: execuţia unei reţele de distribuţie a apei în localitatea Holboca, în lungime totală de 15,5 km, construcţia unei magistrale în lungime totală de 3 km între noua staţie de pompare apă potabilă Holboca şi noul Rezervor Holboca de 1000 metri cubi; de asemenea, au mai fost executate două staţii de pompare apă uzată şi câte o reţea nouă de canalizare în satele Dancu şi Holboca în lungime totală de aproximativ 8,7 km.
Beneficii după finalizare: intensificarea activităţilor economice şi sociale la nivelul comunităţii, diminuarea discrepanţelor între diversele localităţi din mediul rural şi urban, creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii prin crearea unui cadru favorabil sanătăţii populaţiei, atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă.

Placă permanentă

Galerie Foto CL5