CL3 – Modernizarea sistemului de canalizare în orașul Iaşi (colectoarele principale)

Autoritate contractantă: SC APAVITAL S.A
Antreprenor: S.C. Hidroconstrucţia S.A.
Asistenţă Tehnică şi Supervizare: Eptisa România SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria
Valoarea finala a Contractului: 38.789.346,46 Lei

Data începerii lucrărilor: 22 octombrie 2012
Data finalizării lucrărilor: 30 noiembrie 2015
Scurtă descriere a contractului:
reabilitarea a 5 Km de colectoare de canalizare din zona Bucium, Sf. Ioan, Cronicar Mustea şi Mitropolit Varlaam, 2 subtraversări de râuri (Ciric şi Bahlui), reabilitarea camerei de împreunare şi a casetei de transport, realizarea unui colector de by-pass Dn3000mm având o lungime de 1,12 Km pentru asigurarea întreţinerii casetei de transport şi reabilitarea ovoidului din zona C.A. Rosetti – T. Vladimirescu cu o lungime de 2 Km
Beneficii după finalizare: creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii  prin crearea unui cadru favorabil sănătăţii populaţiei

 
Placă permanentă

Galerie Foto CL3