CL19 – Punerea în siguranță a aducțiunii Timișești în zona traversărilor râurilor Moldova și Siret

Autoritate contractantă: S.C APAVITAL S.A
Antreprenor: S.C TEHNOTERM S.R.L
Asistenţă Tehnică şi Supervizare: S.C COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L
Valoarea contractului: 24.190.319,05 Lei
Data începerii lucrărilor: 25 martie 2015
Data finalizării lucrărilor: 29 iulie 2016
Scurtă descriere a contractului: Sunt realizate lucrari de reabilitare ale unor tronsoane de conducte de aducțiune, ale malurilor și albiei râurilor Moldova și Siret în zonele de intersectare cu conductele de apa. Subtraversarile și supratraversarile râurilor de catre conducte au fost reparate și consolidate. Totodata este modernizata și stația de pompare Timișești din județul Neamț.

Lucrări de reabilitare:
• Subtraversare râu Moldova,
sat Soci, comuna Miroslovești, județul Iași;
• Pod Rotunda - Supratraversare râu Siret, județul Iași;
• Pod Șcheia - Supratraversare râu Siret, județul Iași;
• Stație de pompare Timișesti, județul Neamț;
• Conducta de aducțiune DN 800 mm, județul Neamț.

ApaConnect/CL19

Detalii lucrare - Placă Permanentă CL19

Galerie Foto CL19