CL15 – Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă oraşului Iaşi (Partea II)

Autoritate contractantă: SC APAVITAL S.A
Antreprenor: S.C. IASICON S.A. Iaşi
Asistenţă Tehnică şi Supervizare: Eptisa România SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria
Valoarea contractului: 20.192.222,65 Lei
Data începerii lucrărilor: 1 august 2012
Data finalizării lucrărilor: 30 iunie 2016
Scurtă descriere a contractului: extinderea reţelei de canalizare cu 31 de km, realizarea a 6 staţii de pompare ape uzate, subtraversarea drumurilor naţionale, a podeţelor şi a pâraielor de pe traseul lucrărilor din zona limitrofă oraşului Iaşi
Beneficii după finalizare: creşterea gradului de conectare a populaţiei din zona limitrofă oraşului Iaşi la sistemul de canalizare, diminuarea riscului asupra sănătăţii umane prin preluarea în sistem centralizat a apelor uzate menajere şi epurarea lor în Staţia de Epurare a municipiului Iaşi, diminuarea riscului de inundare a subsolurilor clădirilor din zona de impact a proiectului prin evacuarea în mod centralizat a apei meteorice;


Panou temporar

Galerie Foto CL15