CL14 – Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă oraşului Iaşi (Partea I)

Autoritate contractantă: SC APAVITAL S.A
Antreprenor: Asocierea S.C. TMUCB S.A. Iaşi şi S.C. CONEST S.A. Iasi
Asistenţă Tehnică şi Supervizare: Eptisa România SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria
Valoarea contractului: 14.267.032,68 Lei
Data începerii lucrărilor: 7 ianuarie 2013
Data finalizării lucrărilor: 4 august 2016
Scurta descriere a contractului: extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de aproximativ 24 de km, construirea a 3 Staţii de Pompare noi (Chicerea, 2 la Tomeşti), reabilitarea a 2 Staţii de Pompare (Tomeşti, Ciurea)
Beneficii după finalizare: creşterea gradului de conectare a populaţiei din zona limitrofă oraşului Iaşi la sistemul de canalizare, diminuarea riscului asupra sănătăţii umane prin preluarea în sistem centralizat a apelor uzate menajere şi epurarea lor în Staţia de Epurare a municipiului Iaşi, diminuarea riscului de inundare a subsolurilor clădirilor din zona de impact a proiectului prin evacuarea în mod centralizat a apei meteorice;


Panou temporar

Galerie Foto CL14