CL13 – Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare din Podu Iloaiei

Autoritate contractantă: SC APAVITAL S.A
Antreprenor:Asocierea S.C IASICON S.A – E.M.I.T ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.p.A 
Asistenţă Tehnică şi Supervizare: Eptisa România SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria
Valoarea contractului: 13.836.838,92 Lei 
Data începerii lucrărilor: 17 iunie 2013
Data finalizării lucrărilor: 13 mai 2016
Scurtă descriere a contractului:extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare în Podu Ilooaiei şi Scobâlţeni cu 13,3 km, realizarea unei aducţiuni de apă în Scobâlţeni pe o lungime de 2,3 km, extinderea şi reabilitarea reţelei de apă în Podu Iloaiei şi Scobâlţeni cu 5,2 km, construirea a 2 staţii de pompare apă potabilă şi a 7 staţii de pompare apă uzată, inclusiv conductele de refulare în lungime de 2 km
Beneficii după finalizare: creşterea gradului de conectare a populaţiei din Podu Iloaiei şi Scobâlţeni la sistemul de apă şi canalizare, diminuarea riscurilor de poluare a straturilor acvifere şi a riscurilor de inundaţii a subsolurilor clădirilor din zona de impact a proiectului

 
Panou temporar

Galerie Foto CL13