CL11 – Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Tg. Frumos

Autoritate contractantă: SC APAVITAL S.A
Antreprenor: S.C TMUCB S.A Bucureşti & S.C CONEST S.A Iaşi 
Asistenţă Tehnică şi Supervizare: Eptisa România SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria
Valoarea contractului: 16.624.940,49 Lei
Data începerii lucrărilor: 22 mai 2013  
Data finalizării lucrărilor: 21 iulie 2016
Scurtă descriere a contractului: extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare în Tg. Frumos cu aproximativ 19 km, execuţia a 6 staţii de pompare apă uzată, inclusiv a conductelor de refulare aferente, extinderea magistralelor de apă cu aproximativ 3 km şi a conductelor de distribuţie cu aproximativ 5 km şi lucrări de reabilitare a reţelei de apă existente pe aproximativ 3 km 
Beneficii după finalizare: creşterea gradului de conectare a populaţiei din Tg. Frumos la sistemul de alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare, diminuarea riscului asupra sănătăţii umane, prin preluarea în sistem centralizat a apelor uzate menajere şi epurarea lor în staţia de epurare din Tg. Frumos, diminuarea riscului asupra straturilor acvifere şi a riscului de inundaţii a subsolurilor clădirilor din zona de impact a proiectului.


Panou temporar

Galerie Foto CL11