CL10 – Modernizarea Staţiilor de Tratare Ape Uzate în Tg. Frumos, Podul Iloaiei şi Hârlău

Autoritate contractantă: SC APAVITAL S.A
Antreprenor: E.M.I.T. ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.p.A.
Asistenţă Tehnică şi Supervizare: Eptisa România SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria
Valoarea contractului: 45.501.982,61 lei
Data începerii lucrărilor: 12 noiembrie 2012
Data finalizării lucrărilor: 9 iulie 2015
Scurtă descriere a contractului: modernizarea Sta
țiilor de Epurare de la Tg. Frumos, Podu Iloaiei și Hârlău
Beneficii după finalizare: epurarea apelor uzate se va face la standarde europene îndeplinindu-se astfel cerin
țele din Directiva CE și cele ale legislației românești privind protecția mediului acvatic.


Placă permanentă
 
Galerie Foto CL10