In cadrul Programul Operaţional Sectorial Mediu “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi” sunt cuprinse un număr de 15 contracte de lucrări, care vizează realizarea unei infrastructuri moderne şi capabile să furnizeze servicii de interes general de calitate pentru toţi cetăţenii, la preţuri acceptabile, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii.

Contractele de lucrări au fost următoarele:

 1. Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Iaşi (aducțiuni)
 2. Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Iaşi (Bazine Şorogari)
 3. Modernizarea sistemului de canalizare în orașul Iaşi (colectoarele principale)
 4. Modernizarea câmpurilor de captare Timişeşti (Verşeni şi Zvorăneşti)
 5. Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Holboca
 6. Modernizarea rețelei de alimentare cu apă în orașul Iași (inclusiv a conductelor de azbo-ciment)
 7. Modernizarea sistemului de canalizare în orașul Iaşi
 8. Extinderea sistemului de canalizare în Municipiul Iaşi
 9. Modernizarea Staţiei de Tratare Ape Uzate în aglomerarea Iaşi
 10. Modernizarea Staţiilor de Tratare Ape Uzate în Tg. Frumos, Podu Iloaiei şi Hârlău
 11. Modernizarea sistemelor de apa și canalizare în Tg. Frumos
 12. Modernizarea sistemului de canalizare în Hârlău
 13. Modernizarea sistemelor de apă și canalizare in Podu Iloaiei
 14. Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă orașului Iaşi - partea I
 15. Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă orașului Iaşi - partea II
 1. Extinderea rețelelor de apă și canalizare, inclusiv stația de tratare apă potabilă în orașul Hârlău
 2. Punerea în siguranță a aducțiunii Timișești în zona traversărilor râurilor Moldova și Siret
 1. Mărirea capacității de înmagazinare a apei în municipiul Iași și zona metropolitană