ApaVital a mărit capacitatea de înmagazinare a apei în municipiul Iași și în zona metropolitană

descarcă pdf

ApaVital crește siguranța aducțiunii apei din sursa Timișești în zonele traversării râurilor Moldova și Siret

descarcă pdf

În Hârlău, ApaVital a extins rețelele de apă și canalizareși a modernizat stația de tratare a apei potabile

descarcă pdf

Prin POS Mediu, sistemul de captare al apei din zona Timișești Iași a ajuns la standarde europene

descarcă pdf

Cu bani europeni, canalizarea orașului Iași a ajuns la standarde europene

descarcă pdf

Stația de epurare a municipiului Iaşi ajunge la standarde europene prin retehnologizare

descarca pdf

Apele uzate din Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Hârlău se întorc curate în râuri

descarca pdf

Înca 12,8 km din canalizarea municipiului au fost modernizaţi

descarcă pdf

S-au încheiat lucrările contractului de extindere a rețelei de canalizare din municipiul Iași

descarcă pdf

Un nou contract pe apă potabilă finalizat cu succes în cadrul proiectului POS Mediu

descarcă pdf

3 contracte de lucrări din cadrul proiectului POS Mediu Iași au fost finalizate cu succes

descarcă pdf

Începe modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Podu Iloaei

descarcă pdf

Începe modernizarea sistemului de canalizare în Hârlău

descarcă pdf

Începe modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Tg. Frumos

descarcă pdf

Începe modernizarea câmpurilor de captare Timișești (Verșeni și Zvorănești)

descarcă pdf

Începe extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă orașului Iași - partea I

descarcă pdf

Începe modernizarea stațiilor de tratare ape uzate în Tg. Frumos, Podu Iloaei, Hârlău

descarcă pdf

Începe modernizarea sistemului de canalizare în orașul Iași (colectoare principale)

descarcă pdf

Începe extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă orașului Iași - partea II

descarcă pdf

Începe modernizarea sistemului de alimentare cu apă în orașul Iași (bazine Șorogari)

descarcă pdf

Începe modernizarea rețelei de alimentare cu apă în orașul Iași

descarcă pdf

Începe modernizarea sistemului de canalizare în orașul Iași

descarcă pdf

Începe modernizarea stației de tratare ape uzate în aglomerare Iași

descarcă pdf

Începe modernizarea reţelelor de apă şi apă uzată din Holboca

descarcă pdf

Încep lucrările de modernizare ale sistemului de alimentare cu apă în Municipiul Iaşi

descarcă pdf

A fost semnat contractul de Asistenţă tehnică din cadrul Proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi"

descarcă pdf

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
:
* :
* :
* :
Verificare:
5 inmultit cu 3  =  (completeaza cu rezultatul operatiei)