ApaVital a mărit capacitatea de înmagazinare a apei în municipiul Iași și în zona metropolitană

 

 Iași, 30 iunie 2016

 

Al doilea contract al proiectului, CL 21 - „Mărirea capacității de înmagazinare a apei în municipiul Iași și zona metropolitană”, are ca scop creșterea capacității de înmagazinare a apei în municipiul Iași și în zona metropolitană. Valoarea contractului este de 16.379.239 lei a fost implementat începând cu 23 februarie 2015, si s-a finalizat pe 22 iunie 2016. Au fost realizate lucrări de reabilitare și consolidare a rezervoarelor și a stației de clorinare de la Șorogari, a rezervorului de alimentare cu apă din comuna Valea Lupului și a stației de pompare din Lunca Cetățuii. Au fost realizate și construcții noi: câte două stații de pompare, una de clorinare și un post de transformare în fiecare din cele două locații Valea Lupului si Lunca Cetații; două rezervoare noi în Lunca Cetățuii și încă unul în Valea Lupului. A fost modernizată tehnologia în toate aceste trei locații prin instalarea unui sistem de comanda autoamata SCADA, pentru mai multă siguranță în furnizarea apei potabile.

 

ApaVital crește siguranța aducțiunii apei din sursa Timișești în zonele traversării râurilor Moldova și Siret

 

Iași, 28 iulie 2016

 

Primul contract, CL19 - “Punerea în siguranță a aducțiunii Timișești în zona traversărilor râurilor Moldova și Siret”, are în vedere să permită aducțiunea în siguranță a apei din sursa Timișești în zonele traversării râurilor Moldova și Siret. Valoarea contractului este de 24.369.882 lei și este implementat începând cu 25 martie 2015, urmând să se finalizeze pe 29 iulie 2016. Sunt realizate lucrări de reabilitare ale unor tronsoane de conducte de aducțiune, ale malurilor și albiei râurilor  Moldova  și  Siret  în  zonele  de  intersectare  cu  conductele  de  apă.  Subtraversarile  și supratraversările  râurilor  de  către  conducte  au  fost  reparate  și  consolidate.  Totodată  este modernizată și stația de pompare Timișești din județul Neamț.

 

În Hârlău, ApaVital a extins rețelele de apă și canalizareși a modernizat stația de tratare a apei potabile

 

Iași, 28 iulie 2016

 

Contractul, denumit CL18 - Extinderea rețelelor de apă și canalizare, inclusiv stația de tratare apă potabilă în orașul Hârlău a demarat pe 6 aprilie 2015 și este finalizat pe 28 iulie 2016, implicând investiții în valoare de 24.978.518,48 lei. Aceste investiții se regăsesc în rebilitarea a aproximativ 17 km de rețea existentă de apă și extinderea acesteia cu încă aproape 3 km. A fost instalată o nouă stație de pompare a apei, iar stația de tratare a fost reabilitată și are, în prezent, o capacitate de 34,35 l/s. Rețeaua de canalizare a fost, de asemenea, refăcută pe o lungime de peste 4 km și extinsă cu încă cca. 9 km. A fost instalată o nouă stație de pompare în cadrul sistemului de canalizare.

 

Stația de epurare a municipiului Iași este la standarde europene, prin retehnologizare

 

Iași, Iulie 2015

 

“Modernizarea stației de tratare ape uzate în aglomerarea Iași”, cel de-al șaptelea contract finalizat cu succes din cadrul proiectului POS Mediu, a început în martie 2012 și s-a încheiat la 20 iunie 2015. Valoarea lucrărilor a fost de aproximativ 44 milioane lei, fără TVA. Implementarea acestui contract a constat în modernizarea și extinderea stației de epurare pentru epurarea primară, secundară și terțiară a apelor uzate din aglomerarea Iași. Beneficiarii acestor lucrări sunt locuitorii din municipiul Iași și populația din zonele rurale înconjurătoare, care va beneficia alături de alimentarea cu apă potabilă de calitate și de canalizarea apelor uzate, fiind asigurate astfel condițiile de dezvoltare durabilă și de refacere a calității apelor subterane și a solului afectate de evacuările necontrolate trecute de ape uzate.

 

Apele uzate din Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Hârlău se întorc curate în râuri

Iași, Iulie 2015

 

“Modernizarea stațiilor de epurare a apelor uzate din Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Hârlău”, cel de-al optulea contract finalizat cu succes din cadrul proiectului POS Mediu, a început în 17 octombrie 2012 și s-a încheiat la 11 iulie 2015. Valoarea lucrărilor a fost de aproximativ 45 milioane lei, fără TVA. Implementarea acestui contract a constat în modernizarea și extinderea stațiilor de epurare pentru epurarea primară și secundară avansată a apelor uzate din aglomerările Târgu Frumos, Podu Iloaiei și Hârlău. Beneficiarii acestor lucrări sunt locuitorii din localitățile Târgu Frumos, Podu Iloaiei și Hârlău și populația din zonele rurale înconjurătoare, care va beneficia alături de alimentarea cu apă potabilă de calitate și de canalizarea apelor uzate, fiind asigurate astfel condițiile de dezvoltare durabilă și de refacere a calității apelor subterane și a solului afectate de evacuările trecute necontrolate de ape uzate.


1-5 de 5