Realizarea obiectivelor vizate prin Programul Operational Sectorial Mediu este asigurată prin orientarea fondurilor alocate spre următoarele Axe Prioritare:

  1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată ( Total aproximativ 3,3 miliarde Euro, din care grant UE 2,8 miliarde Euro)
  2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric (1,2 miliarde Euro, din care grant UE aproximativ un miliard Euro)
  3. Reabilitarea centralelor municipale de termoficare în vederea reducerii poluării (458 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro)
  4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii (215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro)
  5. Dezvoltarea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc (329 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro)
  6. Asistenţa Tehnică (174 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro ).

Întregul program acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile. POS va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării.