Prima axă prioritară a POS Mediu vizează unul dintre sectoarele în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate.

Această axă urmăreşte totodată îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice de apă. În prezent, în România funcţionează un număr mare de operatori mici, care nu dispun de o strategie de dezvoltare pe termen lung sau de un plan de afaceri şi înregistrează deficienţe manageriale. În acelaşi timp, aceştia desfăşoară diferite activităţi şi în alte domenii precum transport public, încălzire urbană, electricitate locală, etc..

Obiectivele acestei axe prioritare sunt următoarele: