CL21 title

CL 21 - „Mărirea capacității de înmagazinare a apei în municipiul Iași și zona metropolitană” are ca scop creșterea capacității de înmagazinare a apei în municipiul Iași și în zona metropolitană. Valoarea contractului este de 16.379.239 lei a fost implementat începând cu 23 februarie 2015, până pe 22 iunie 2016. Au fost realizate lucrări de reabilitare și consolidare a rezervoarelor și a stației de clorinare de la Șorogari, a rezervorului de alimentare cu apă din comuna Valea Lupului și a stației de pompare din Lunca Cetățuii. Au fost realizate și construcții noi: câte două stații de pompare, una de clorinare și un post de transformare în fiecare din cele două locații Valea Lupului si Lunca Cetații; două rezervoare noi în Lunca Cetățuii și încă unul în Valea Lupului. A fost modernizată tehnologia în toate aceste trei locații prin instalarea unui sistem de comandă autoamată SCADA, pentru mai multă siguranță în furnizarea apei potabile.

Lucrări de reabilitare:
• Reabilitarea/consolidarea a 4 rezervoare de apă potabilă 3x5000 mc și 1x500 mc;
• Construirea a 3 rezervoare noi 1x500 mc, 2x1000 mc;
• Montare 11 km conducte de refulare apă;
• Construire 4 stații de pompare, pentru alimentare cu apă;
• Construire 2 stații clorinare;
• Construire 2 post transformare;
• Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice

Comunicat de presă, iulie 2016
ApaVital a mărit capacitatea de înmagazinare a apei
în municipiul Iași și în zona metropolitană

(descarcă PDF, 500kb)

Detalii lucrare - Placă Permanentă CL21

Galerie Foto CL21

CL19 image group 

Suma necesară întregului proiect a fost obținută prin cofinanțare din Fondul de Coeziune, din economiile înregistrate în cadrul proiectului POS MEDIU ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Iași”. Acest proiect are ca obiective specifice să reducă pierderile de apă, să asigure alimentarea cu apă potabilă la parametri adecvați (continuitate, presiune, debit), să asigure accesul la servicii de alimentare cu apă de calitate, cu o eficiență maximă a costurilor, să crească nivelul calității în operare și să facă aceste servicii cât mai accesibile pentru populație.