CL19 title

CL19 - “Punerea în siguranță a aducțiunii Timișești în zona traversărilor râurilor Moldova și Siret” are în vedere să permită aducțiunea în siguranță a apei din sursa Timișești în zonele traversării râurilor Moldova și Siret. Valoarea contractului este de 24.369.882 lei și este implementat începând cu 25 martie 2015, până pe 29 iulie 2016. Sunt realizate lucrări de reabilitare ale unor tronsoane de conducte de aducțiune, ale malurilor și albiei râurilor Moldova și Siret în zonele de intersectare cu conductele de apă. Subtraversarile și supratraversările râurilor de către conducte au fost reparate și consolidate. Totodată este modernizată și stația de pompare Timișești din județul Neamț.

Lucrări de reabilitare:
• Subtraversare râu Moldova,
sat Soci, comuna Miroslovești, județul Iași;
• Pod Rotunda - Supratraversare râu Siret, județul Iași;
• Pod Șcheia - Supratraversare râu Siret, județul Iași;
• Stație de pompare Timișesti, județul Neamț;
• Conducta de aducțiune DN 800 mm, județul Neamț.

Comunicat de presă, iulie 2016
ApaVital crește siguranța aducțiunii apei din sursa Timișești în zonele traversării râurilor Moldova și Siret
(descarcă PDF, 500kb)

Detalii lucrare - Placă Permanentă CL19

Galerie Foto CL19

 

Suma necesară întregului proiect este obținută prin cofinanțare din Fondul de Coeziune, din economiile înregistrate în cadrul proiectului POS MEDIU ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Iași”. Acest proiect are ca obiective specifice să reducă pierderile de apă, să asigure alimentarea cu apă potabilă la parametri adecvați (continuitate, presiune, debit), să asigure accesul la servicii de alimentare cu apă de calitate cu o eficiență maximă a costurilor, să crească nivelul calității în operare și să facă aceste servicii cât mai accesibile pentru populație.